9.3.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

På väg till Sutherland, Sydafrika

Då berättade Jesus denna liknelse:
"Om någon av er har hundra får och förlorar ett,
lämnar han då inte de nittionio i öknen
och går och söker efter det förlorade tills han hittar det?
Och när han har funnit det,
blir han glad och lägger det på sina axlar.
När han sedan kommer hem,
samlar han sina vänner och grannar och säger till dem
:
Gläd er med mig!
Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat.

Jag säger er:
På samma sätt blir det glädje i himlen
över en enda syndare som omvänder sig!"
Lukas 15:4-7

Inga kommentarer: