4.10.09

>>>Boktips : Afrosvensk i det nya Sverige

"Afrosvensk i det nya Sverige är en ny antologi representerar hur kulturskapande kan vara ett medel i kampen mot rasism. Det är få afrosvenskar som skriver teaterpjäser, filmmanus, romaner och diktsamlingar på svenska, vilket medverkar till ett osynliggörande och stereotypiserande av afrosvenskar som grupp. Boken Afrosvensk i det nya Sverige är på det sättet unik då den låter 23 unga afrosvenskar berätta sin historia om hur de ser på sin framtid i dagens Sverige och om hur de vill motverka rasism."

"Unga människor med rötter i Afrika skriver om barndomsminnen, identitestkriser och framtidsdrömmar."

Läs mer här >>>

(jag har inte läst den själv än)

Inga kommentarer: