9.9.09

>>>Tips : Tema Sydafrika på Malmö Museer

Det finns en del pågående fotoutställningar i Malmö med tema Sydafrika:

Malmö Muséer:

"Mandela"
6 juni 2009 — 31 januari 2010, Slottsholmen
Ta del av berättelsen om fredsikonen Nelson Mandelas liv — om hans starka sidor
och enande storhet men också hans svagheter enligt honom själv. Utställningen är
producerad av Apartheid Museum i Johannesburg och visas nu för första gången
utanför Sydafrika. Den blåser friskt liv i en historia som har berättats i
oräkneliga böcker, dokumentärer och utställningar världen runt. Ledare, kamrat,
förhandlare, fånge och statsman — alla är de skepnader av Mandela som
utställningen försöker ge en nyanserad bild av.

"To be free is not merely
To cast off one´s chains

But to live in a way that respects
And enhances the freedom of others"

-Nelson Mandela

Utställningen är producerad av Apartheid Museum i Johannesburg i samarbete med
the Nelson Mandela Foundation och the Nelson Mandela Museum.

"Svenskarna och Sydafrika"
6 juni 2009 — 31 januari 2010
Hur lever man under förtryck? Hur protesterar man mot välorganiserad och
systematisk diskriminering? Personer från Sverige och Sydafrika berättar i
utställningen om sitt engagemang i kampen mot apartheid, både på den politiska
arenan och i vardagslivet. I utställningen ges även en historisk tillbakablick
på Sveriges månghundraåriga relationer med Sydafrika. Utställningen genomförs i
samarbete med Sida.

"Then & Now"
6 juni — 4 oktober, Fotografins rum
Then & Now presenterar åtta sydafrikanska fotografers arbeten från tiden innan
apartheids fall till efter frigörelsen. Under 1970- och 80-talet valde många
unga kameran som sitt vapen mot regimen och 1982 grundades den kollektiva
bildbyrån Afrapix. Bildbyrån spelade en central roll i att avslöja apartheids
grymma ansikte då det vid den tiden fanns få eller inga internationella
fotografer i landet. Utställningen undersöker också den komplexa
samhällsutvecklingen efter 1990 och skildrar vardagen i Sydafrika i dag.
Fotograferna är: David Goldblatt, George Hallet, Eric Miller, Cedric Nunn, Guy
Tillim, Paul Weinberg, Graeme Williams och Gisèle Wulfsohn.

Digging for democracy - Museum van de Caab
20 september 2009 — 12 september 2010, Slottsholmen
Utställningen från Museum van de Caab berättar historien om vingården
Solms-Delta. Här finns spår från stenålderns jägare till vinodlingarnas ägare
och slavar, från apartheidtidens övergrepp till dagens demokrati. I arbetet med
att utveckla museet och för att bryta århundraden av fattigdom och beroende har
ägaren gjort de anställda till delägare i vingården. Museum van de Caab är ett
utmärkt exempel på hur kultur och historia kan användas för att påverka dagens
samhällsutveckling.

Invigningsdagen den 20 september har Malmö Museer fri entré och öppet kl 12-17.

Fler utställningar och aktiviteter på tema Sydafrika startar under vintern 09/10.

Inga kommentarer: