11.9.09

>>>Artikeltips : Ungdom i dagens Sydafrika

Christoffer Eriksson skriver sina tankar om hur det är att vara ungdom i dagens Sydafrika efter att ha besökt Soweto i somras.

..."Att vara ung i Sydafrika är inte alls en dans på rosor. Skolan är på många ställen, framför allt på landsbygden, så pass eftersatt att en adekvat utbildning är omöjlig att uppnå. Undermålig undervisning, bristande hjälpmedel och lastgamla läroböcker gör att rurala skolor till inte alls kan mätas med skolorna i townshipen eller i städerna. Återigen förstärks skillnaderna och gapen mellan olika befolkningsgrupper vidgas; antingen är man ”informed” eller så tillhör man ”the lost generation”...


Klicka här >>> för att läsa hela artikeln i Afrikagruppernas forum.

Inga kommentarer: