29.1.09

>>>Möjlighet till att köpa DVD från Abba

Adoptionscentrum skrev följande i Julbrevet 2008:

"ABBA har tillverkat en dvd som visar hur deras process går till när
de hittar familjer till barn, den är uppdelad på ämnena "child",
"birth parent" och "adoptive parent". Filmen används i såväl
utbildningssyfte som reklamsyfte. ABBA har uttryckt önskemål om att
föräldrar ska få dvd:n innan de reser ner för att möta sina barn, på
så sätt är de mer insatta i arbetet runt adoptionerna. Av denna
anledning ingår filmen nu i adoptionsavgiften. Om det finns "gamla"
familjer som är intresserade av denna dvd kan ni köpa den för 250 SEK.
Sätt in pengarna på plusgiro 57874-0 före den 31 januari så vet
Charlotta hur många exemplar hon ska ta med sig hem när hon reser till
Sydafrika i februari. Märk talongen "ABBA dvd" och ditt namn."

Inga kommentarer: