10.1.09

>>>Artikeltips : "As an atheist, I truly believe Africa needs God"

"As an atheist, I truly believe Africa needs God"

Klicka här >>> för att läsa en intressant och tänkvärd artikel (på engelska) där en ateist beskriver sina tankar om att missionärer och inte pengar är lösningen på Afrikas största problem - den förkrossande passiviteten i människors tankesätt.

Inga kommentarer: