18.5.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Sydafrikanska prinsessor

I sin stora barmhärtighet har Gud
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda
fött oss på nytt till ett levande hopp,
till ett arv som aldrig kan förstöras,
fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.

1 Pet 1:3-4

Inga kommentarer: