11.5.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!


Ögat är kroppens ljus.
Om ditt öga är friskt,
får hela din kropp ljus.

-Matteus 6:22

Inga kommentarer: