4.5.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Camps Bay, Sydafrika

"Gud, hör mitt rop,
lyssna till min bön!
Från jordens ände
ropar jag till Dig,
ty mitt hjärta försmäktar.

För mig upp på en klippa
som är högre än jag."
-Psalm 61:2-3

Inga kommentarer: