29.4.08

>>>Om SA vore en by med 100 invånare

Klicka här >>> för att läsa en intressant artikel som går in på hur det skulle se ut statistik-mässigt om hela Sydafrika var en enda by med 100 invånare. Till exempel:

  • 33 är yngre än 16
  • 5 är äldre än 65
  • 2 föddes under det senaste året
  • 13 är HIV+
  • 78 är svarta; 11 är vita; 8 är färgade och 3 är Indier
  • 23 talar Zulu i sina hem; 17 talar Xhosa; 14 talar Afrikaans, 10 talar Tswana, 10 talar engelska, 8 talar Sepedi, 8 talar Sesotho och de andra 10 talar ett av de andra 4 officiella språk eller ett annat språk
  • 73 är kristna
Som sagt, det finns mycket mer statistik här >>>

Inga kommentarer: