13.4.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Kruger National Park

"Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden,
eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,
tålamodet fasthet och fastheten hopp.
Och det hoppet bedrar oss inte,
ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande,
som han har gett oss."

Romarbrevet 5:3-5

Inga kommentarer: