30.3.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Khayelitsha township, Kapstaden

"Ty det går inte efter vad en människa ser.
En människa ser det som är för ögonen,
men Herren ser till hjärtat."

1 Samuelsboken 16:7b

Inga kommentarer: