17.2.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Sydafrika

Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger:
"I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på."

Psalm 91:1-2

Inga kommentarer: