4.2.08

>>>Artikeltips : Door of Hope

Här kommer en länk >>> till en artikel som beskriver "baby drop-off bin" som är en del av barnhemmet Door of Hope i Johannesburg, Sydafrika.

"Place your newborn baby in the door of hope.
Anytime day or night.
We will care for your baby."

(artikeln är från 2005)

Inga kommentarer: