27.1.08

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Eastern Cape

Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade:
"Vem är störst i himmelriket?"
Då kallade Jesus till sig ett barn
och ställde det mitt ibland dem och sade:
"Om ni inte omvänder er och blir som barn,
kommer ni inte in i himmelriket.
Den som ödmjukar sig som detta barn,
han är den störste i himmelriket.
Och den som tar emot ett sådant barn
i mitt namn, han tar emot mig."
Matt. 18:1-5

Inga kommentarer: