15.1.08

>>>Länk spotlight : Sven Tumba Education Fund

På Idrottsgalan i SVT igår talade Sven Tumba om hur han kämpar för barnen i Sydafrika.

Kolla gärna webbsidan som beskriver detta fantastiska och kreativa arbete.

"Det övergripande målet för Sven Tumba Education Fund är att förbättra kvalitén på den grundläggande utbildningen i utvalda skolorna genom att utveckla läs- och skrivkunnighet, utveckla hälso- och levnadsförmågan, och genom att använda idrott som en utlösande faktor i processen.

Sven Tumba Education Fund vill fånga och hålla kvar barnens intresse genom att de deltar i idrott, medan undervisningen i att läsa, skriva och räkna utvecklar dem och ger näring till fostrande egenskaper som respekt och ansvar."

Inga kommentarer: