16.12.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

i Stormberg området, Sydafrika

"Och salig är du som trodde,
ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse."

Då sade Maria:
"Min själ prisar Herren,

och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

Stora ting har den Mäktige gjort med mig

och heligt är hans namn.

Lukas 1:45-47,49

Inga kommentarer: