9.12.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

African Children's Choir

Jag förtröstar på din nåd,
mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.
Psalm 13:6

Inga kommentarer: