5.12.07

>>>Intressanta nyheter om andra länder i Afrika

Auktorisation för Madagaskar och Kenya

Adoptionscentrum har nu beviljats auktorisation av adoptionsmyndigheten MIA för två nya länder i Afrika: Kenya och Madagaskar. Nu påbörjas proceduren med licensansökningar, avtalsskrivningar osv med de båda länderna. Vi återkommer med mer information om regler, kostnader, när verksamheten kan starta etc. tidigast efter årsskiftet.

Madagaskar har en ny adoptionslagstiftning som ska börja tillämpas efter ett längre adoptionsstopp. Kenya har också en ny lagstiftning, men samarbetar sedan något år med några europeiska länder. Båda länderna har tillträtt Haagkonventionen om internationellt adoptionssamarbete.

Inga kommentarer: