4.11.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

Morgonen gryr på Robben Island

Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden

och ditt helande visa sig med hast.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet följa i dina spår.
Då skall Herren svara när du åkallar Honom.
När du ropar,
skall Han säga: "Se, här är jag."

Jesaja 58:8-9

Inga kommentarer: