14.10.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

En åker mellan Moreesburg och Malmesbury, Western Cape

...ty alla skogens djur är mina,
boskapen på de tusen bergen...
Psalm 50:10

Inga kommentarer: