7.10.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!

En storm kommer plötsligt över Kruger National Park

Bed Herren om regn i vårregnets tid.
Herren gör åskmolnen,
skurar av regn ger han människorna,
gröda på marken åt var och en.
Sakarja 10:1

Inga kommentarer: