2.9.07

>>>Nkosi, sikelel' iAfrika!


"Om vi älskar varandra förblir Gud i oss,
och Hans kärlek har nått sitt mål i oss."
1 Joh. 4:12

Inga kommentarer: