7.9.07

>>>Läsprojekt med Sydafrika

Projektet "Books build bridges", där skolungdomar i de två partnerstäderna Göteborg och Nelson Mandela Bay läst varandras lands skönlitteratur, har nu blivit bok. Tanken är att boken ska inspirera fler skolor att ha ett internationellt kulturutbyte.

Alla eleverna läste minst en bok var, av fyra svenska och fyra sydafrikanska boktitlar på engelska.

Eleverna höll kontakten med varandra och brevväxlade genom e-post. Det var en helt ny värld för de sydafrikanska eleverna som inte tidigare haft tillgång till dator och internet. Några av eleverna har fortsatt hålla kontakt.

De svenska eleverna har fått en djupare insikt i hur det är att vara ung i Sydafrika. Tanken med projektet var också att ungdomarna skulle lära sig mer om varandras länder och kultur och träna sig i engelska.

Boken om projektet är kryddad med hur sydafrikanska och svenska ungdomar tänker, hur de lever och vad projektet har gett dem.

Läs mer här >> eller här >>

Inga kommentarer: