12.8.07

>>>Nkosi, sikelel' i Afrika!

"Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader...
en Gud som ger de ensamma ett hem..."
Psalm 68:6-7

Inga kommentarer: