28.7.07

Nkosi, sikelel' iAfrika!

Gordon's Bay, Sydafrika

Himlarna vittnar om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar hans händers verk!
Den ena dagen talar om det för den andra,
den ena natten kungör det för den andra,
utan tal och utan ord, deras röst hörs inte.
De når ut över hela jorden, deras ord når till världens ände!
Psalm 19:2-5

Inga kommentarer: